Pusher_Max

Pusher_Max er en effektiv og fleksibel løsning for display av dine hyllevarer. Et perfekt lineært system som forenkler og effektiviserer organiseringen og håndteringen av innpakninger i ulike former og størrelser.

Løsningen er modulær og kan tilpasses markedsmateriell for ekstra synlighet og økt salg. Plast- og metallkomponenter gir et solid og velfungerende system, selv under krevende forhold i kjøle- og frysedisker.

Bestillingsvare. Ta kontakt.

Pusher_Max – for maksimal display og organisering av dine hyllevarer

Pusher_Max er et perfekt lineært system som forenkler og effektiviserer organiseringen og håndteringen av innpakninger i ulike former og størrelser. Løsningen er modulær og kan tilpasses markedsmateriell for ekstra synlighet og økt salg. Plast- og metallkomponenter gir et solid og velfungerende system, selv under krevende forhold i kjøle- og frysedisker.

Flere varer på utstilling
Flere varer på utstilling betyr større utvalg for kunden og økt salg for butikken.

Bedre synlighet
Varene vil alltid stå fremst på hyllen og være godt synlige for kunden. Ryddige og innbydende hyller forskjønner og forbedrer handleopplevelsen – og øker sjansen for salg.

Bedre effektivitet ved påfyll av varer
Påfyll av varer blir enklere og mer effektivt siden du ikke behøver å flytte andre varer på hyllen. For personalet betyr det frigjort tid til andre gjøremål.

Mer kontroll over beholdningen
Bedre oversikt over varebeholdningen på hyllene gjør det lettere unngå at du har for få eller for mange varer utstilt. Det reduserer risikoen for tapte salg og ekstra kostnader.

Økt salgsvolum
En effektiv løsning som øker salgsvolum og bidrar til ROI.

Forbedrer butikkens inntrykk
Holder varene på plass og i en ryddig linje, som gir butikken et rent og organisert utseende. Dette bidrar til å øke butikkens anseelse i kundens øyne og bidrar til økt salg.

Reduserer svinn
Varene holdes mot hyllefronten til enhver tid. Slik unngår du at varer blir skjult og glemt bakerst i hyllen, og færre varer utgår på dato. Reduserer svinn og butikkens utgifter.

Bedre sikring av varer
Hyllen sirer at varene ikke faller ned og blir skadet. Dette gir bedre sikkerhet og minsker risikoen for tap av varer.

PusherMax hyllesystem, visning av komponenter.

PusherMax-systemet består av en base, sider, front, pusher, forlenger, klemme, klemmebase, profiler og fjærer. Systemet er designet for å tilpasses et bredt utvalg varer og innpakninger. De modulære komponentene forenkler vedlikehold og erstatning av enkeltkomponenter. En garanti for lang bruks- og levetid. Systemet monteres på et øyeblikk og er enkelt i bruk.

Velg mellom ulike konfigurasjoner av sider og front samt fjæring med ulik styrke (fra 9-36N) – for tilpassing til hver hver vares karakter og pusherens størrelse.

Mål Pusher_Max

  • Dybder (mm): 295 | 385 | 435 | 485 | 535 | 605
  • Høyde (mm): 162,5-186,5

Mål veggskinne

  • To standard lengder (mm): 1000×30 | 1300×30

Bredde på sider (justerbare)

  • Standard/Guide sider (mm): 145-300
  • Rounded sider (mm): 305-460 (øverste del)

Enkel montering
Pusher monteres enkelt, uten spesialverktøy eller opplæring. Spar tid og penger på installasjonen.

Modulære komponenter
Pusher består av modulære komponenter som kan tilpasses mange typer varer og pakninger.

Marketing tilbehør
Pushere kan ikles tilbehør for promotering av brands, segmentering av varegruppen og økt synlighet.

Kan personaliseres
Pusher kan personaliseres med butikkens visuelle identitet eller kampanjemateriell, som bidrar til å framheve enkelte produkter og styrke butikkens merkevare.