Kjøpsbetingelser

Oppgitte priser før utsjekking er eksklusive MVA og frakt. 

Vi reserverer oss retten å kreve forhåndsbetaling fra fakturakunder med svak kredittverdighet eller løpende inkassosaker.

Vi selger kun til bedrifter og har ikke samme returordninger som ved forbrukerkjøp, se leveringsbetingelser

Faktura

Faktura med 14 dagers forfall eller i henhold til avtale.

Kundefordringer

Eventuelle innvendinger mot mottatt faktura skal gjøres omgående. Etter forfallsdato påløper purregebyr samt forsinkelsesrente, etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt i lov eller forskrift.

Vi påtar oss ikke ansvar for:

Forsinkelser som måtte oppstå hos underleverandører, driftsforstyrrelser, force majeure, feil ved prissetting og eventuell andre omstendigheter vi ikke rår over.