Forsendelse og levering

Frakt

Hos Display.no beregnes frakt etter at varene er sendt, frakt er kun en viderefakturering av Schenker eller Ramberg transport sine rater. 

Ekspress levering

Vi kan levere ekspress med DHL eller Post over natt om ønskelig, kostnader viderefaktureres kunde. 

Lagervare

Vi oppbevarer ulike varegrupper på forskjellige lager. Dersom din ordre består av varer fra forskjellige lagerlokasjoner, kan du få levert din bestilling i flere forsendelser. Si ifra hvis du vil ha alt på samlet leveranse for å unngå ekstra frakt. 

Transportskader

Eventuelle skader på vare som har oppstått under frakt rapporteres med en gang etter mottak / samme dag til transportør. Bilde av skaden må også tas. Noter dette på fraktbrevet før det signeres under, slik at transportør har et notat på dette. 

Reklamasjoner

Varene skal kontrolleres omgående ved ankomst. Eventuell reklamasjon må gjøres umiddelbart etter at varene er mottatt, senest 8 dager etter varenes ankomst. Vi godtar i prinsippet ikke reklamasjon etter denne fristen. Vi hefter ikke for driftstap/indirekte tap som skyldes mangelfull eller forsinket levering. Defekte produkter skal på forlangende returneres til oss, for vår kostnad. Vi dekker også returkostnad hvis feil ved leveransen kan tilskrives oss, eller feil skyldes forhold i produksjonen av produktet.