BETINGELSER
– Oppgitte priser før checkout er å forstå som eksklusive MVA og frakt.
– Vi reserverer oss retten å kreve forhåndsbetaling fra fakturakunder med svak kredittverdighet eller løpende inkassosaker.

 

FAKTURA
– Faktura med 14 dagers forfall eller ihht avtale.

 

KUNDEFORDRINGER
Alle våre fordringer er overdratt til Svea Finans NUF til eiendom. Eventuelle innvendinger mot mottatt faktura skal gjøres omgående. Etter forfallsdato påløper purregebyr samt forsinkelsesrente, etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt i lov eller forskrift.

 

VI PÅTAR OSS IKKE ANSVARET FOR:
– Forsinkelser som måtte oppstå hos underleverandører.
– Driftsforstyrrelser, force majeure og eventuell andre omstendigheter vi ikke rår over.